Chemare la crestinismul din Noul Testament

   Iisus a murit pentru Biserica Lui, mireasa Lui Hristos (Efeseni 5: 25-33). Omul de-a lungul istoriei a corupt biserica, pentru care Isus a murit, prin denominationalism; adãugând legi fãcute de oameni la scripturi si urmând alte principii decât Biblia.
   Este posibil ca astãzi, sã ne supunem dorintei lui Hristos.
   Crestinii pot sã determine sã refacã biserica ca fiind biserica din Noul Testament (Faptele Apostolilor 2: 41-47).

Câteva lucruri pe care ar trebui sã le stiiAr trebui sã stii cã biserica este numitã:
Biserica Lui Hristos. (Romani 16: 16)
Biserica Lui Dumnezeu. (1 Corinteni 1:2)
Biserica Domnului. (Faptele Apostolilor 20: 28)
Biserica celui întâi nãscut. (Evrei 12: 23)
Templul Lui Dumnezeu. (1 Corinteni 3: 16)
Mireasa Lui Hristos. (Efeseni 5: 22-32)
Trupul Lui Hristos. (Coloseni 1: 18, 24; Efeseni 1: 22-23)
Împãrãtia Fiului Lui Dumnezeu. (Coloseni 1: 13)
Casa lui Dumnezeu. (1 Timotei 3: 15)

Ar trebui sã stii cã biserica este:
Clãditã de Iisus Hristos. (Matei 16: 13-18)
Dobânditã prin sângele Lui Hristos. (Faptele Apostolilor 20: 28)
Clãditã pe Iisus Hristos ca singurã temelie. (1 Corinteni 3: 11)
Nu este clãditã pe Petru, Pavel sau oricare alt om. (1 Corinteni 1: 12-13)
Este compusã din cei salvati, care sunt adãugati la ea prin Domnul care îi salveazã. (Faptele Apostolilor 2: 47)

Ar trebui sã stii cã membrilor bisericii li-se spune:
Ucenicii Lui Hristos. (Faptele Apostolilor 6: 1, 7; 11: 26)
Crestini. (Faptele Apostolilor 11: 26; 26: 28; 1 Petru 4: 16)
Mãdularele Lui Hristos. (1 Corinteni 12: 27; Romani 12: 4-5)
Credinciosi (Faptele Apostolilor 5: 14; 2 Corinteni 6: 15)
Sfinti. (Faptele Apostolilor 9: 13; Romani 1: 7; Filipeni 1:1)
Preoti. (1 Petru 2: 5, 9; Apocalipsa 1: 6)
Copii ai Lui Dumnezeu. (Galateni 3: 26-27; 1 Ioan 3: 1-2)

Ar trebui sã stii cã biserica are:
Bãtrâni (de asemenea numiti episcopi si pastori) care îi supravegheazã si îi îndrumã pe credinciosi. (1 Timotei 3: 1-7; Tit 1: 5-9; 1 Petru 5: 1-4)
Diaconi, care servesc biserica. (1 Timotei 3: 8-13; Filipeni 1:1)
Evanghelisti (predicatori, preoti) care învatã si proclamã cuvântul lui Dumnezeu. (Efeseni 4: 11; 1 Timotei 4: 13-16; 2 Timotei 4: 1-5)
Membrii, care îl iubesc pe Domnul si pe fiecare. (Filipeni 2: 1-5)
Este legatã de alte biserici prin credinta comunã pe care o împãrtãsesc. (Iuda 3; Galateni 5: 1)

Ar trebui sã stii cã Iisus Hristos:
A iubit biserica. (Efeseni 5: 25)
Si-a vãrsat sângele pentru bisericã. (Faptele Apostolilor 20: 28)
A fondat biserica. (Matei 16: 18)
A adãugat oameni salvati bisericii. (Faptele Apostolilor 2: 47)
Este capul bisericii. (Efeseni 1: 22; 5: 23)
Va salva biserica. (Faptele Apostolilor 2: 47; Efeseni 5: 23)

Ar trebui sã stii cã omul:
Nu a dorit în mod natural biserica. (Efeseni 3: 10-11)
Nu a dobândit biserica. (Faptele Apostolilor 20: 28; Efeseni 5: 25)
Nu a numit menbrii crestini. (Isaia 56: 5; 62: 2; Faptele Apostolilor 11: 26; 1 Petru 4: 16)
Nu a adãugat oameni la bisericã. (Faptele Apostolilor 2: 47; 1 Corinteni 12: 18)
Nu a dat bisericii doctrina sa. (Galateni 1: 8-11; 2 Ioan 9-11)

Ar trebui sã stii cã un copil al Lui Dumnezeu:
Poate fi pierdut. (1 Corinteni 9: 27; 10: 12; Galateni 5: 4; Evrei 3: 12-19)
Dar îi este datã o lege a iertãrii. (Faptele Apostolilor 8: 22; Iacov 5: 16)
Este constant curãtit de sângele Lui Hristos asa cum merge în lumina Lui Dumnezeu. (1 Petru 2: 9-10; 1 Ioan 1: 5-10)

Ar trebui sã stii cã pentru a intra în bisericã tu trebuie:
Sã crezi în Iisus Hristos. (Evrei 11: 6; Ioan 8: 24; Faptele Apostolilor 16: 31)
Sã te pocãiesti de pãcatele tale; sã-ti întorci fata de la pãcatele tale. (Luca 13: 3; Faptele Apostolilor 2: 38; 3: 19; 17: 30)
Sã îti mãrturisesti credinta în Iisus Hristos. (Matei 10: 32; Faptele Apostolilor 8: 37; Romani 10: 9-10)
Sã fii botezat în sângele salvator al Lui Isus. (Matei 28: 19; Marcu 16: 16; Faptele Apostolilor 2: 38; 10: 48; 22: 16)

Ar trebui sã stii cã botezul necesitã:
Multã apã. (Ioan 3: 23; Faptele Apostolilor 10: 47)
Scufundarea în apã. (Faptele Apostolilor 8: 36-38)
O "îngropare" în apã. (Romani 6: 3-4; Coloseni 2: 12)
O înviere. (Faptele Apostolilor 8: 39; Romani 6: 4; Coloseni 2: 12)
O nastere. (Ioan 3: 3-5; Romani 6: 3-6)
O curãtire. (Faptele Apostolilor 22: 16; Evrei 10: 22)

Ar trebui sã stii cã prin botez:
Esti salvat de pãcatele tale. (Marcu 16:16; 1 Petru 3: 21)
Îti sunt iertate pãcatele. (Faptele Apostolilor 2: 38)
Pãcatele îti sunt spãlate prin sângele Lui Hristos. (Faptele Apostolilor 22: 16; Evrei 9: 22; 10: 22; 1 Petru 3: 21)
Intri în bisericã. (1 Corinteni 12: 13; Faptele Apostolilor 2: 41, 47)
Faci parte din Hristos. (Galateni 3: 26-27; Romani 6: 3-4)
Te îmbraci cu Hristos si devii un copil al Lui Dumnezeu. (Galateni 3: 26-27)
Esti nãscut din nou, o nouã creatie. (Romani 6: 3-4; 2 Corinteni 5: 17)
Pãsesti în noutatea vietii. (Romani 6: 3-6)
Te supui Lui Hristos. (Marcu 16: 15-16; Faptele Apostolilor 10: 48; 2 Tesaloniceni 1: 7-9)

Ar trebui sã stii cã o bisericã:
Slãveste în spirit si adevãr. (Ioan 4: 23-24)
Se roagã. (Iacov 5: 16; Faptele Apostolilor 2: 42; 1 Timotei 2: 1-2; 1 Tesaloniceni 5: 17)
Cântã din inimã. (Efeseni 5: 19; Coloseni 3: 16)
Mãnâncã cina Domnului (comuniunea). (Faptele Apostolilor 2: 42; 20: 7; Matei 26: 26-30; 1 Corinteni 11: 20-32)
Dãruieste cu generozitate si cu bucurie. (1 Corinteni 16: 1-2; 2 Corinteni 8: 1-5; 9: 6-8)

Ar trebui sã stii cã în vremea Noului Testament:
Era o singurã familie a Lui Dumnezeu. (Efeseni 3: 15; 1 Timotei 3: 15)
Era o împãrãtie a Lui Hristos. (Matei 16: 18-19; Coloseni 1: 13-14)
Era un trup al Lui Hristos. (Coloseni 1: 18; Efeseni 1: 22-23; 4: 4)
Era o mireasã a Lui Hristos. (Romani 7: 1-7; Efeseni 5: 22-23)
Era o singurã bisericã a Lui Hristos. (Matei 16: 18; Efeseni 1: 22-23; 4: 4-6)

Ar trebui sã stii cã aceeasi bisericã astãzi:
Poartã numele Lui Hristos. (Romani 16: 16; Faptele Apostolilor 11: 26; 1 Petru 4: 16)
Are ca standard acelasi Cuvânt, al Lui Dumnezeu. (1 Petru 1: 22-25; 2 Timotei 3: 16-17)
Sustine aceeasi credintã. (Iuda 3; Efeseni 4: 5)
Sustine unitatea tuturor credinciosilor, ca ucenici. (Ioan 17: 20-21; Efeseni 4: 4-6)
Nu este o denominatie, adicã nu are un anumit nume.(1 Corinteni 1: 10-13; Efeseni 4: 1-6)
Este credincioasã Lui Hristos. (Luca 6: 46; Apocalipsa 2: 10; Marcu 8: 38)

Ar trebui sã stii cã poti face parte din acestã bisericã:
Fãcând ceea ce oamenii au fãcut acum 1900 de ani. (Faptele Apostolilor 2: 36-47)
Fãrã a fi în nici o denominatie. (Faptele Apostolilor 2: 47; 1 Corinteni 1: 10-13)