Parabolele lui Iisus Hristos
Pilda lãmpii puse sub obroc
Matei 5: 14-15
Marcu 4: 21-22
Luca 8: 16; Luca 11: 33
Pilda vinului nou în burduf vechi 
Matei 9: 17
Marcu 2: 22
Luca 5: 37-38
Pilda petecului nou la haina veche 
Matei 9: 16
Marcu 2: 21
Luca 5: 36
Pilda semintei de mustar
Matei 13: 31-32
Marcu 4: 30-32
Luca 13: 18-19
Pilda semãnãtorului
Matei 13: 3-8, Matei 13: 18-23
Marcu 4: 3-8, Marcu 4: 14-20
Luca 8: 5-8, Luca 8: 11-15
Pilda smochinului
Matei 24: 32-35
Marcu 13: 28-29
Luca 21: 29-31
Pilda casei zidite pe stâncã
Matei 7: 24-27
Luca 6: 47-49
 
Pilda vierilor
Matei 21: 33-44
Marcu 12: 1-11
Luca 20: 9-18
Pilda aluatului
Matei 13: 33
Luca 13: 20-21
 
Pilda robului credincios si întelept 
Matei 24: 45-51
Marcu 12: 42-48
Pilda talantilor
Matei 25: 14-30
Luca 19: 12-27
Pilda robului veghetor
Marcu 13: 35-37
Luca 12: 35-40
Pilda robului nemilos
Matei 18: 23-34
 
Pilda oii rãtãcite
Matei 18: 12-14
Luca 15: 4-7
Pilda lucrãtorilor viei
Matei 20: 1-16
 
Pilda celor doi fii
Matei 21: 28-32
Pilda comorii ascunse
Matei 13: 44
Pilda nuntii fiului de împãrat
Matei 22: 2-14
Pilda neghinei
Matei 13: 24-30, Matei 13: 36-43
Pilda mãrgãritarului
Matei 13: 45-46
Pilda celor zece fecioare
Matei 25: 1-13
Pilda nãvodului
Matei 13: 47-50
Pilda oilor si caprelor
Matei 25: 31-46
Pilda semintei plantate
Marcu 4: 26-29
Pilda gospodarului
Matei 13: 52
Pilda cãmãtarului
Luca 7: 41-43
Pilda bunului samaritean
Luca 10: 30-37
Pilda prietenului în nevoie
Luca 11: 5-8
Pilda bogatului nebun
Luca 12: 16-21
Pilda smochinului neroditor
Luca 13: 6-9
Pilda smereniei la ospete
Luca 14: 7-14
Pilda celor poftiti la cinã
Luca 14: 16-24
Pilda pretului ucenicizãrii
Luca 14: 28-33
Pilda monedei rãtãcite
Luca 15: 8-10
Pilda fiului risipitor
Luca 15: 11-32
Pilda ispravnicului necredincios
Luca 16: 1-8
Pilda bogatului si a lui Lazãr
Luca 16: 19-31
Pilda stãpânului si robului
Luca 17: 7-10
Pilda vãdivei stãruitoare
Luca 18: 2-8