Tatãl Nostru - Studiu biblic

Ziua 1 | Ziua 2 | Ziua 3 | Ziua 4 | Ziua 5 | Ziua 6 | Ziua 7 | Ziua 8
 
 
 

Ziua 1

    Pentru urmãtoarele 8 zile vom studia împreunã modelul de rugãciune pe care Iisus îl dã în Matei 6: 9-13. Acest studiu este menit a ne ajuta sã pãzim tot ceea ce Iisus I-a învãtat pe ucenici, de asemenea pentru a ne adânci rugãciunea si, îl al treilea rând pentru a ne ajuta sã avem un timp linistit. Bineînteles ca acest ghid de studiu nu poate oferi prea multe dacã tu care îl folosesti nu îti vei pune inima si mintea la contributie.
    Vom începe astãzi prin a ne uita la sfatul practic dat practic dat de Iisus înainte de tiparul propriu zis al rugãciunii în Matei 6: 7-8.
#1 - "Când vã rugati" - nu dacã vã rugati! Rugãciunea nu este o optiune ci o parte intrisecã a vietii unui ucenic al lui Iisus. Trebuie sã ne rugãm zilnic, din ce în ce mai mult.
#2 - "sã nu bolborositi aceleasi vorbe, ca pãgânii..." - atentie la modul în care te rogi! Folosesti tu numele lui Dumnezeu ca semn de punctuatie? Simti cã trebuie sã spui o multime de cuvinte si repede ca sã-L impresionezi pe Dumnezeu, sau pe cel care se roagã cu tine? Întreabã-i pe cei cu care te rogi ce cred despre rugãciunea ta. Fã un efort constient ca sã nu mai spui "Tatã", "Dumnezeule", "Doamne", sau alte variatiuni la fiecare propozitie. Încearcã sã te gândesti cum te-ai simti tu dacã ar vorbi cineva cu tine si la fiecare douã-trei cuvinte ti-ar pronunta numele!
#3 - "cãci Tatãl vostru stie ..." - Dumnezeu stie totul! Adu-ti aminte cui te rogi! Asta nu înseamnã cã nu trebuie sã te rogi specific.

Aplicatie practicã: Roagã-te astãzi cu cineva si întreabã-i ce cred despre modul în care te rogi.

Sugestie: Studiazã Psalmii. Davi este un model bun de urmat în rugãciune.


Ziua 2

"Tatãl nostru"

Iisus a schimbat radical felul în care omul se poate adresa Creatorului! Iisus a schimbat natura relatiei dintre cel creat si Dumnezeu.
Nu mai suntem sclavi ci suntem fii si fiice (Galateni 4: 7)! Suntem copii ai unui tatã iubitor care vrea cu nerãbdare sã fie cu noi. Dumnezeu a schimbat prin cruce pentru totdeauna statutul celor care sunt spãlati de sângele lui Iisus: ca ucenic botezat tu esti copil al Lui, un membru al familiei (Efeseni 2: 18-19). Desi credem acest lucru, unii trãiesc purtând o vinã nelãmuritã, cu o fricã ascunsã care ne condamnã. Din cauza experientelor noastre din lume ne este greu sã credem cã Dumnezeu este acel tatã perfect care ne iubeste dar mai de la distantã, nu intim si afectiv. Poate ne iubeste dar nu ne place chiar asa de mult... Biblia, adevãrul final, Cuvântul lui Dumnezeu ne învatã cã El ne-a iubit asa de mult încât a fost în stare sã-si sacrifice unicul fiu pentru noi (Ioan 3: 16) ! Romanii 8: 28-29 este un pasaj care exprima foarte clar cât de mult ne iubeste Dumnezeu. Dacã nu ai aceeasi perspectivã opreste-te în îndoiala ta si crede ceea ce El îti spune! Dacã nu crezi atunci nu te poti apropia de El. Pentru Dumnezeu noi suntem încântarea si bucuria Lui, suntem posesiunea Lui valoroasã si avem o relatie cu El de încredere.

Aplicatie practicã: Asa cum te vei ruga astãzi gândeste-te la Dumenzeu prin perspectiva a ceea ce ai citit. Dacã nu te simti sigur atunci roagã-L ca sã te ajute sã întelegi dragostea Lui pentru tine. Concentreazã-te mai mult în a-l slãvi pe cel care te-a creat.

Psalm 16: 3; Efeseni 3: 12; 1 Ioan 3: 14-20


Ziua 3

"...care esti în ceruri! Sfinteascã-se Numele Tãu;"

Dumnezeu este în ceruri - nu este limitat de nimic si este stãpân peste tot! Acolo unde El este, acolo vrem si noi sã ajungem! Este bine ca sã ne realinien perspectiva si sã nu ne concentrãm pe aceastã lume. Este atât de usor ca sã fim cuprinsi de grijile si dorintele din viata de zi cu zi. Adu-ti aminte cã nu aici îti vei gãsi odihna si rãsplata ci în rai! Dumnezeu este în cer, în toatã gloria si splendoarea Lui, înconjurat de îngeri, cu Iisus la dreapta Lui mijlocind pentru noi. Acolo se înaltã rugãciunea ta, în fata tronului celui Atotputernic. Poti avea siguranta cã esti ascultat din cauzã cã esti ucenic al lui Iisus. Cel care îti ascultã rugãciunea poate face orice!
Dumnezeu este sfânt! Ce însemnã asta? A fi sfânt înseamnã a fi pus deoparte, diferit, deosebit - Creatorul este deosebit de orice a creat! Îl slãvesti tu într-un mod deosebit? Te rogi ca sã ai puterea si ocazia ca sã-L glorifici în fata oamenilor, ca Numele Lui sã iasã în evidentã în comparatie cu ceilalti asa zisi dumnezei-allah, budha, bani etc.?

Aplicatie practicã: Roagã-te astãzi cu privirea atintitã spre cer si cu inima îndreptatã spre rai. Slãveste-L pe Dumenzeu pentru ceea ce a fãcut pentru tine, pentru cã este singurul Dumenzeu si roagã-te pentru ocazii în care sã poti ca sã-I "sfintesti" numele.

Apocalipsa 8: 4-5; Romani 8: 22-25; 1 Petru 1: 3-5


Ziua 4

"...vie împãrãtia Ta;"

O traducere mai corectã astãzi ar fi: "sã vinã împãrãtia Ta". Ca ucenici trebuie sã veam întotdeauna în minte misiunea pe care Iisus ne-a încredintat-o! A fi un pescar de oameni trebuie sã se reflecte în toate aspectele vietii noastre de ucenic. În Luca 5: 4-9 Iisus dã ucenicilor o lectie practicã: acolo unde omul nu reuseste, Dumnezeu poate sã facã o minune! În adevãr, noi ca oameni nu putem sã cucerim lumea pentru Iisus prin puterea noastrã. Împãrãtia lui Dumnezeu pe pãmânt, Biserica, nu ar creste dacã nu ar avea ajutor divin. Noi avem o responsabilitate de a avansa aceastã împãrãtie în tara noastrã! Cât de mult te rogi tu pentru ca Biserica sã se rãspândeascã în tarã? Cât de mult te rogi tu ca sã fim mai multi aici, în acest oras?
Ca orice împãrãtie care are oameni în ea, Împãrãtia lui Dumnezeu pe pãmânt are probleme interioare. Cât de mult de rogi tu ca Dumnezeu sã ajute ca Biserica sã-si rezolve problemele, ca pãcatul sã iasã la ivealã si ca ucenicii sã aibã success în a continua misiunea?
Orice împãrãtie care avanseazã va avea inamici si va întâmpina rãzboaie. Cât de mult te rogi tu pentru fratii si surorile din tãrile unde crestinismul este ilegal? Cât de mult te rogi pentru echipele de misiune din tãrile unde biserica de abia începe si unde este greu de pãtruns? Aduti aminte cã toate neamurile trebuie sã audã de Iisus!

Aplicatie practicã: Roagã-te astãzi pentru ca Biserica sã creascã aici si în întreaga lume, pentru ca problemele interioare sã fie rezolvate si atacurile sã fie respinse.

Ioan 17: 1-26 (tot capitolul)


Ziua 5

"facã-se voia Ta, precum în cer si pe pãmânt"

Bineînteles cã voia Lui Dumnezeu este ca toti oamenii sã audã de Iisus si cât mai multi sã fie mântuiti! Asa cã trebuie ca sã ne rugãm pentru evanghelizare, pentru cei care i-am invitat deja si pentru cei care studiazã Biblia. Ceea ce Iisus ne-a îndemnat ca sã facem aici este însã cu mult mai adânc! În cer, acolo unde Dumnezeu este, toate fiintele spirituale fac voia Lui. Îngerii au fost creati ca sã poarte mesajul lui Dumnezeu (angelos-mesager), sã facã voia Lui - de aceea nu existã iertare pentru cei care s-au rãzvrãtit. Aici pe pãmânt noi oamenii avem libertatea de a alege! Iisus ne îndeamnã sã alegem a face voia Lui. De aceea trebuie ca sã ne rugãm, sã cerem sfat si ajutor de la Dumnezeu pentru a ne putea schimba gândirea si pentru a putea vedea care este voia Lui! În Romani 12: 1-2 Pavel ne îndeamnã sã ne schimbãm gândirea si sã nu ne mai potrivim tiparului de gândire al acestei lumi pentru a putea descoperi si aproba voia desãvârsitã a lui Dumnezeu. Iisus ne-a dat modul în care ne putem schimba gândirea: prin rugãciune!
De câte ori te rogi tu ca sã poti sã actionezi în asa fel încât sã faci voia lui Dumenzeu?
Atunci când vrei ceva te rogi pentru ceea ce vrei tu direct, sau te rogi înainte de a cere ca sã poti face voia Lui indiferent de ce vrei tu?

Aplicatie practicã: Roagã-te astãzi pentru voia lui Dumnezeu: pentru modul tãu de evanghelizare si pentru cei care studiazã Biblia, pentru ca tu sã poti face ceea ce Dumnezeu ar vrea în viata ta si pentru ca ceilalti ucenici sã poatã face asta.

Matei 26: 36-46


Ziua 6

"pâinea nostrã cea de toate zilele..."

Dupã cum toatã Scriptura fiind de la Dumnezeu are întelesuri dincolo de simpla semnificatie a cuvântului, tot asa si acest verset se referã la mult mai mult decât franzela pe care o cumperi de la magazinul din colt! Pâine reprezintã mâncare în sensul primar-dupã cum depindem de ea ca sã supravietuim tot asa trebuie sã depindem de rugãciune pentru nevoile de zi cu zi. Asta bineînteles implicã faptul cã trebuie sã ne rugãm zilnic, dar ne si aratã cât de "flãmânzi" ar trebui sã fim când vine vorba de rugãciune - în general mãnânci de 3 ori pe zi, oare te rogi de trei ori?!! Si dacã te rogi, o faci cu aceeasi intensitate ca atunci când musti dintr-o pâine proaspãtã când simti cã "mori" de foame? Pâinea reprezintã hrana, iar Iisus ne învatã cã hrana lui este sã facã voia lui Dumnezeu (Ioan 4: 34). Te rogi tu zilnic pentru ca sã faci voia lui Dumnezeu?
De asemenea, când a fost tentat de diavol în desert dupã cele 40 de zile de post, Iisus a rãspuns la prima tentatie - ca sã facã pietrele pâine - cã omul trãieste hrãnindu-se cu cuvântul lui Dumnezeu! Te rogi tu pentru ca sã poti sã te hrãnesti spiritual din ceea ce citesti în Biblie?
Cred cã avem cu totii de schimbat ceva la capitolul rugãciune pentru "meniul zilei" - fie pentru hrana fizicã, fie pentru cea spiritualã.

Aplicatie practicã: Roagã-te astãzi pentru nevoiele tale fizice si spirituale cu intensitate.

Luca 18: 1-8


Ziua 7

"si ne iartã nouã greselile noastre precum si noi iertãm..."

Dumnezeu ne îndeamnã sã ne mãrturisim pãcatele unii altora si sã ne rugãm pentru iertare. Ca ori ce pãrinte iubitor, Dumnezeu apreciazã când copii sãi îsi cer iertare pentru greselile lor. El stie exact ce am fãcut asa cã nu este cazul ca sã ne prezentãm pãcatul în termeni generali în fata Lui - fii specific!
De asemenea ceea ce Iisus ne spune este ca sã iertãm noi la rândul nostru, chiar înainte de a cere iertare pentru noi! Este foarte important ca sã iertãm înainte - Iisus repetã în versetele 14-15 aceeasi idee: dacã iertati veti fi iertati la rândul vostru, dacã nu, nu! Este ridicol sã îti închipui cã Dumnezeu te iartã atunci când ai ceva în inimã cãtre sora sau cãtre fratele tãu! Totusi multi dintre noi tin tot felul de atitudini negative în inimã si îsi duc viata rugându-se ca si cum ar fi curati!
NU POT SÃ SUBLINIEZ ÎNDEAJUNS: IISUS ÎTI SPUNE CÃ DACÃ NU IERTI TU NU VEI FI IERTAT!!!

Aplicatie practicã: Mediteazã la asta si cautã în inima ta ca sã vezi dacã este ceva împotriva altui ucenic sau a altui om si iartã-l! Roagã-te ca sã poti sã-l ierti asa cum ai vrea tu sã fii iertat!

Iacov 5: 16, 1 Ioan 1: 6-10


Ziua 8

"si nu ne duce în ispitã... Cãci a ta este împãrãrtia si puterea ai slava în veci. Amin!"

Este cea dea a opta zi - dacã ai urmãrit aceste timpuri linistite în fiecare zi si ai pus în practicã ceea ce ai învãtat atunci rugãciunile tale s-au schimbat mult! Felicitãri ai fost în stare sã urmezi un plan pentru o perioadã scurtã de timp - este o realizare. Dacã nu ai fost consistent, schimbã-te! Nu încerca sã faci totul astãzi, ai timp si mâine sã recapitulezi. Hai sã vedem ce are Iisus sã ne învete în încheierea acestui model de rugãciune.
Este evident cã Dumnezeu este în control - El este cel care dã voie diavolului ca sã ne tenteze si tot El îl opreste când este prea mult pentru noi. Ceea ce Iisus ne îndeamnã sã facem este ca sã ne rugãm pentru a avea cât mai putine ocazii de a pãcãtui într-o zi. Dacã am fi în rãzboi este ca si cum am cere comandantului Suprem sã ne lase sã mergem în misiune pe un drum sigur si nu printre liniile inamice pe un câmp minat!
Iisus ne îndeamnã sã încheiem rugãciunea prin a-l slãvi pe Dumnezeu, prin a recunoaste cã singuri nu putem ca sã rezistãm si cã avem nevoie de El ca sã câstigãm - de asemenea este bine sã punem lucrurile în perspectivã si sã ne aducem aminte cã tot cea ce facem este pentru ai aduce Lui slavã!
Cuvântul cu care încheiem rugãciunea în numele Domnului Iisus este "Amin!". Se traduce: "asa sã fie!". El reprezintã pecetea, sigiliul pus pe "document". Cu el închei si dai finalitate actiunii tale - în fata lui Dumnezeu si a martorilor din lumea spiritualã lasi totul în credintã în mâinile celui care are puterea ca sã le împlineascã...Gândeste-te ce spui si ce ceri!

Aplicatie practicã: Bineînteles roagã-te si aplicã ceea ce ai învãtat. De asemenea, sunã un bun prieten si încurajeazã-l spunându-i cã ai terminat acestã serie de timpuri linistite si împãrtãseste cu el/ea ce ai învãtat.