Index cu subiectele din Proverbele lui Solomon


A, B, C, D, E, F,G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z

Adulter (curvie)
5:3-6; 6: 25; 7:1-27; 22:14; 23:27; 29:3; 30:20

Ascultare (supunere)
1:8; 13:13; 16:20; 19:16; 19:27; 23:22; 28:7; 29:18; 30:17

Adevãr
12:17; 12:19; 14:5; 14:25

Ademenire
1:11; 6: 25; 28:10


Bunãtate
3:3; 3:27; 11:17; 14:22; 19:22; 20:28; 21:21; 31:12

Bârfã (clevetire)
10:18; 11:13; 16:28; 18:8; 20:19; 25:9; 25:23; 26:20; 26:22; 30:10

Bucurie rãutãcioasã
17:5; 24:17


Coruptie, mitã
15:27; 17:8; 17:23; 18:16;

Chezãsie, a pune chezãsie
6:1; 11:15; 17:18; 20:16; 22:26; 27:13

Cãsãtorie
5:15-19; 12:4; 18:22; 21:9; 21:19; 25:24; 31:11; 31:23; 31:28


A dispretui, a desconsidera
11:12; 14:21; 14:31; 15:32; 17:5

Disciplina pentru copii
13:24; 19:18; 22:6; 22:15; 23:13-14; 29:15; 29:17; 29:21


Omul mânios, mânie
12:16; 14:16; 14:17; 14:29; 15:18; 19:19; 22:24; 24:19; 27:17; 29:11; 29:22; 30:33


Sfat, îndemn
11:14; 12:15; 13:10; 15:22; 19:20; 20:18; 24:6

Sârguintã, silintã, hãrnicie
10:4; 10:5; 12:11; 12:24; 12:27; 13:4; 13:11; 14:23; 20:13; 21:5; 22:29; 24:27; 28:19; 31:13
 
 
 
 
 
 
 
 

Îndreptare, corectare, mustrare
9:8; 12:1; 13:18; 15:5; 15:10; 15:12; 17:10; 19:20; 19:25; 23:9; 25:12; 27:5; 27:6; 28:23; 29:1; 29:15
 

Nedreptate, înselãciune
11:1; 17:15; 18:5; 20:10; 20:23; 24:24

Femei
5.15 11.16 11.22 12.4 14.1 18.22 19.13 19.14 21.9 21.19 22.14 25.24 27.15 30,20 31,10 31.3
 

Invidie, pizmã
3:31;  14,30; 23:17; 24:1;  24:19

Dorinte rele, dorinte diabolice
10.3 13.2 18.1 21.25 21.26 23.29 24.1

Exces
12.11 20.1 21.17 23.2 23.29 28.7 28.19 31.4

Neadevãr, falsitate
6.12 10.18 11.3 11,20 13.7 15.4 16.28 16,30 17,20 18.19 20.14 22.5 26.24 28.13 28.23 29.5

Teama, frica de Dumnezeu
1.7 8.13 9,10 10.27 14.2 14.16 14.26 14.27 15.16 15.33 16.6 19.23 22.4 23.17 24.21 28.14 29.25 31,30

Prostie, absurditate, nesãbuintã, nebunie
10.23 12.23 14.1 14.7 17.12 18.2 18.6; 19:3; 26.1 27.22 29.9

Iertare
10.12 16.6 16.7 17.9 17.14 19.11 20.3

Prieteni, prietenie
17.17 18.24 27.9 27,10

Dumnezeu are ultimul cuvânt
10.22 16.1 16.2 16.9 17.3 19.21 20.24 21.2 21.31 26.2 29.26 30.6

Generozitate
11.24 11.25 11.26 14.21 19.6 19.17 19.22 21.26 22.9 28.27 31,20

A disciplina
3.11 10.17 13.18 13.24 15.5 19.18 19.25 20,30 22.15 23.13 27.6 29.15 29.17

Suveranitatea lui Dumnezeu
10.22 15.3 15.11 16.1 16.4 16.9 16.33 17.3 19.21 20.12 20.24 20.27 21.1 21.2 21,30 21.31 22.2 24.12 29.13 30.4

Godlessness
10.23 10.28 11.5 11,20 12.6 12,10 12.12 12,20 13.19 14.11 15.12 15.26 17.4 17.11 17.23 19.3 19.27 21.4 21.1 28.1

A fi într-o companie bunã / proastã
1,10 13,20 15.12 15.31 16.19 16.29 22.5 22.24 24.1 24.21 28.7 29.16 29.24

Lãcomie
10.3 11.6 11.24 11.26 13.4 15.27 23.4 23.6 27,20 28.8; 28:16; 28.22 28.25 28.27 29.24 30.15

Grabã, precipitare
12.16 14.15 15.18 18.13 19.2 20.25 21.5 22.24 25.8 28,20 28.22 29.11 29,20 29.22

Urã, dusmãnie
10.12 15.17

Inimã, suflet
4.23 12.5 12.25 13.12 14,10 14.13 14,30 15.11 15.13 15.15 15.3 17.22 18.14 20.5 21.8 22.11 27.19 28.14

Cinste, corectitudine, onestitate
10.29 11.1 11.3 11.11 14.2 14.9 14.11 16.11 16.13 19.1 20.7 21.8 21.29 28.6 28.16 28.18 29,10

Casã, locuintã
11.29 12,10 14.1 15.6 24.3 24.27 27.23 27.25 28.19 31.15 31.27

Smerenie
11.2 12.23 15.31 15.33 18.12 22.4 25.7 29.23

Judecatã; hotãrâre; dec