PRIMA PAGINA Zodiac european Compatibilitati Zodiac pe decani si zile Zodiac romanesc vechi Rugaciunile zodiilor Zodiacul sefului Zodiacul gastronomic
Capricorn
22 decembrie - 19 ianuarie

CAPRICORNUL, CAPER - Semn de pãmânt, cardinal (spirit întreprinzãtor), feminin (introvertit), dominat de planeta Saturn.
Din punct de vedere fizic, stãpâneste încheieturile, îndeosebi genunchii.
Piatra pretioasã: onixul.
Zi norocoasã: sâmbãtã.
Numere norocoase: 1 si 3.
Culoare preferatã: verde închis, negru.
Metal: plumbul.
Locuri prielnice: cele retrase si linistite.
Verb reprezentativ: “a folosi”, “a organiza”.
Aspectul fizic: staturã mijlocie, foarte rar înaltã, mult mai adesea mãruntã; figurã prelungã, ten închis, mat, ochi mici si privire pãtrunzãtoare, nas ascutit, pãr negru, gãlbui sau roscat.
Zone erogene: zona genunchilor, apoi abdomen, spate.

    În naturã, zodia capricornului marcheazã perioada de desfrunzire totalã a copacilor si de înghet, ceea ce transpus în coordonatele temperamentale ale nativului corespunde tipului persoanelor vârstnice, al înteleptilor si al ascentilor. Nativul este o persoanã introvertitã, închisã în sine si rezervatã, dedicatã în întregime scopurilor sale de realizare – în primul rând profesionalã si materialã. El are un profund simt al datoriei si este foarte constiincios, putând da exemplu despre ce înseamnã un lucru bine fãcut. Are un mare respect pentru autoritãtile supranormative si pentru ierarhiile prestabilite, respectând litera si spiritul lor cu sfintenie si impunând si celorlalti reguli de conduitã. Cauza acestui comportament trebuie cãutatã în marea sa nevoie de a se organiza (si de a organiza si pe altii), în vederea obtinerii unei situatii cât mai clare ca bazã de plecare în actiunile viitoare. Miscãrile dezordonate, impulsive, imprudente si negândite îl iritã foarte mult, cãci îi submineazã eforturile de promovare a unor metode de lucru eficiente si rapide. Trei sunt atuurile sale în activitatea pe care o sustine: organizarea, disciplina si tenacitatea. Cu ajutorul lor e în stare sã urmãreascã un obiectiv pânã în pânzele albe, dacã e cazul, si sã epuizeze în scurt timp fortele adverse. Lucreazã excelent pentru aceasta, cãci e foarte pozitiv în convingerile sale asupra necesitãtii muncii pe care o presteazã. El nu va fi niciodatã omul care sã se avânte orbeste într-o afacere, ci va sta sã se gândeascã de zece ori înainte de a da semnalul verde. Hãrnicia si pasiunea obstinatã pentru muzicã îl fac redutabil în încercãrile de escaladare a treptelor ierarhiei sociale si profesionale. Respectul pe care-l impune prin felul sãu de a fi, prin modul în care-si întelege sarcinile si prin rolul pe care-l are într-un colectiv se transformã adesea într-un prestigiu greu de egalat. În toate eforturile sale el, tinde cãtre stabilitate si cãtre sigurantã materialã. Aceste calitãti, precum si aspiratia de neînfrânt cãtre libertate îl recomandã ca pe un excelent sef în cele mai diverse domenii, cãci peste tot este nevoie de o minte si de o fire atât de sistematicã, prevãzãtoare, perseverentã si constiincioasã ca a lui. Dealtfel capricornul poate face aproape orice, talentele lui fiind foarte variate si bazându-se pe niste disponibilitãti universal-valabile, cum sunt cele de mai sus. Defectele cele mai mari pe care le poate avea un capricorn, provenind din alterarea trãsãturilor sale pozitive sub o actiune nefavorabilã a lui Saturn (ori a educatiei si a unor împrejurãri nefavorabile ale vietii), sunt: încãpãtânarea oarbã, zgârcenia, negativismul, intoleranta si pesimismul. S-ar putea crede cã el profitã de pe urma celorlalti prin adoptarea unei atari conduite, dar în realitate îsi provoacã singur rãu, ridicându-si obstacole suplimentare pe drumul sãu cãtre reusitã. E important de asemenea sã înteleagã cã viata nu constã exclusiv în succese materiale si profesionale; cu cât va realiza aceasta mai repede, cu atât mai bine pentru el. Pretentiile de confort ale capricornului nu sunt deloc mari, el putând dormi si pe un pat de campanie în anumite împrejurãri, dacã asta îi asigurã un grad de mobilitate si de clarviziune mai mare în ceea ce priveste munca pe care o desfãsoarã. Desigur cã nu acesta este standardul sãu de viatã, se va simti însã întotdeauna mai bine într-un cadru mai simplu, eventual rustic, decât într-un palat strãlucitor, înconjurat de un rafinament deosebit. Iubeste natura si se gândeste adesea la o modalitate sau alta de întoarcere în sânul ei – fie cã îsi va cumpãra o fermã sau cã va face sistematic aerobic (ca Jane Fonda, o celebrã nativã “capricorn”). Fatã de familie e foarte grijuliu si copiii sãi se vor bucura de toatã atentia si de conditiile (bune) pe care el socoteste necesar sã li se punã la dipozitie. Adeseori devine pentru fratii si surorile sale un veritabil sprijin material si un propulsor cãtre o situatie financiarã stabilã. Fidelitatea pe care o acordã sotiei si prietenilor – putini, dar de nãdejde – e mai presus de orice bãnuialã, cãci el e loial prin definitie. Doreste însã sã-i fie respectatã libertatea de gândire si de actiune si nu suportã sã fie contrazis. Este foarte generos, dar nu poate ierta prea usor dacã o persoanã trãdeazã încrederea pe care i-a acordat-o în urma unei îndelungate reflectii. Mânia lui devine adesea periculoasã, iar în formele mai atenuate se transpune într-un criticism acid. Mândru, sensibil, rãbdãtor, usor timid, capricornul devine foarte incisiv, rapid si dinamic când reuseste sã-si impunã un bun autocontrol al emotiilor; în acest caz va fi apreciat ca o personalitate cuceritoare, fascinantã chiar. E necesar sã se fereascã de cãderea în indiferentism (ca exces al altitudinii sale în general rezervate), îndeosebi în sfera relatiilor sentimentale. Desi aceste raporturi se bazeazã la el într-o mãsurã mai micã decât la altii pe semnale pur erotice, fiind mai mult intelectualist, trebuie sã aibã grijã de a nu aluneca spre nici una din extremele posibile ale compartimentului sãu (erotomanie, respectiv ascetism). Fiind un semn de pãmânt, capricornul este foarte legat de acest element, dând impresia cã-si trage din el toate fortele sale si conexând strâns acest aspect cu dragostea sa pentru naturã.

    Profesii: Este un foarte bun conducãtor, indiferent de sfera sa de activitate, si poate ajunge la fel de bine un reputat lider politic, sau director de întreprindere. Tãria convingerilor si curajul sãu îl predestineazã pentru rolurile de misionar, pionier, colonizator, sau ctitor de mare anvergurã. Reuseste în profesiile legate de pãmânt (agriculturã, minerit s.a.), în constructii, ca si în profesorat. Poate fi un bun muzeograf, bibliotecar (acolo unde este nevoie de ordine si izolare), sau arheolog. Dintre sporturi preferã fotbalul, boxul si înotul.

    Boli: Trebuie sã se fereascã de boli si de accidente legate de sistemul osos, precum si de cele de piele. Frecvente afectiuni ale rinichilor, intestinelor si gâtului, predispozitie spre insomnie si spre excese alimentare si tabagice. Are nevoie de multã miscare si de activitãti care sã contrabalanseze tendinta lui spre pesimism. E necesar sã-si impunã un program regulat de viatã si sã evite dezorganizarea unor activitãti cotidiene. Cele mai expuse pãrti ale corpului la capricorn sunt articulatiile, îndeosebi genunchii. Capricornul are o mare rezistentã psihicã si fizicã, în general fiind foarte longeviv.

    Bãrbatul capricorn:Este de staturã mijlocie, bine clãdit, cu trãsãturi pronuntate si cu un torace bine dezvoltat. Are umeri largi, pãr saten (spre blond-roscat, adesea) si e ceea ce s-ar putea numi “un bãrbat bine”. Capricornul este genul de om care “tace si face”, retras, timid, cu obiective fixate foarte clar în minte si cu o tenacitate deosebitã în a le urmãri si în a le atinge în cele din urmã. Acest bãrbat e foarte rezistent la drum lung si greu. Rareori el se exteriozeazã sentimental prin efuziuni de tandrete si prin pasiuni nãvalnice, considerând cã nu e nevoie în general de toate acestea si cã faptele sale îl reprezintã mai bine. Ceea ce doreste de la sotia sa este ca acesta sã fie atasatã cãminului, sã fie o bunã gospodinã, sã aibã tact si sã-i respecte libertatea de opinie. Din cauza retinerilor sale pe plan afectiv, el poate pãrea rece, cu o inimã de piatrã, complet neimpresionabil. Acest lucru nu este adevãrat, cãci are nevoie sã dea si sã primeascã multã dragoste, în permanentã, de la cei pe care-i iubeste si care-l iubesc, chiar dacã nu se manifestã ca atare. Desi rar îl întâlnim romantic (fiind mai degrabã realist, cunoscând foarte bine ce are de fãcut în fiecare moment), el are totusi un fond sufletesc sensibil si e însetat de liniste, respect si armonie. Copiii sãi primesc cea mai bunã educatie, în spiritul principiilor de viatã dupã care se cãlãuzeste neîncetat, si au asigurat tot ce le trebuie pentru un trai decent în mijlocul unei familii cât mai unite si cât mai iubitoare, fãrã ca membrii ei sã-si piardã însã identitatea. În variantele negative, bãrbatul capricorn devine irascibil, încãpãtânat si intolerabil. Deseori se risipeste într-o sumã de actiuni inutile si e greu de comunicat cu el.

    Femeia capricorn:Ea are multe înfãtisãri, neputându-se stabili cu exactitate o tipologie a femeilor acestei zodii. Este mai frumoasã (si mai evoluatã spiritual) la maturitate decât în tinerete, cãci, ca orice capricorn, în aceastã perioadã ajunge sã se împlineascã pe toate planurile. Rigiditatea si rezerva initiale se vor îndulci prin blândete, întelegere, echilibrare sufleteascã. În modã preferã liniile clasice, traditionale, îmbrãcând haine care în primul rând trebuie sã-i vinã bine si apoi sã fie în ton cu ceea ce se poartã în acel moment. Preferã tot ce e sobru, nuantele închise, îndeosebi negrul care-o prinde foarte bine, reliefându-i personalitatea puternicã si o anume elegantã proprie doar ei. Pe primul loc în preocupãrile sale sunt cele legate de profesie si de pozitia socialã, si abia în al doilea rând vin cele sentimentale. Dealtfel, acestea din urmã sunt în genere subordonate primelor, femeia capricorn neluând în seamã bãrbatii care nu sunt ambitiosi si nu tind (sau nu sunt deja în aceastã posturã) cãtre o situatie materialã foarte bunã, eventual si cãtre un prestigiu deosebit. Ambitiile pe care le nutreste o fac sã fie foarte activã si eficientã, desi existã unele momente în care devine foarte melancolicã. Este o fire vesnic nelinistitã, dar nimic din frãmântãrile sale nu va transpare în exterior. Ajutorul ei e întotdeauna binevenit, cãci cel mai adesea este calificat si bineintentionat. Îsi crese copiii cu multã dragoste si grijã, punând ca prime reguli, în abecedarul educatiei pe care le-o dã, simtul datoriei si pe cel al responsabilitãtii si încercând sã le inoculeze putin din tenacitatea ei. Familia este foarte importantã la o femeie capricorn si ea îi este foarte fidelã, neputând însã ierta prea usor atunci când aceastã mare investitie sufleteascã îi este trãdatã. Nu poate accepta neloialitatea, cãci îi vine foarte greu sã conceapã un tip de comportament care îi este total strãin si necunoscut. Puternicã, ordonatã, ambitioasã reprezintã un excelent sprijin pentru un bãrbat care se ridicã la înãltimea aspiratiilor ei. Singura cale de acces deplin cãtre inima unei femei capricorn e iubirea, altfel e foarte dificil sã ai de-a face cu ea, atunci când se încearcã obtinerea a ceva ce e în contradictie cu temperamentul sãu.

    Copiii capricorn:Inteligenti, au o fire bunã si miloasã si se solidarizeazã repede cu cei defavorizati într-un sens sau altul, încercând sã-i ajute în mod eficient – însã numai dacã înteleg limpede cum sã deosebeascã situatiile între ele din punctul de vedere al veridicitãtii lor. Au bune aptitudini pentru studiu, îndeosebi pentru limba românã si pentru cele strãine. Le place natura si doresc sã fie cât mai mult în mijlocul ei, de aceea si jocurile pe care le preferã sunt cele în aer liber. Au mare nevoie sã fie vioi, expansivi chiar, astfel încât sã-si contrabalanseze componentele lor imobilist-pesimiste – melancolia în genere. Între ceilalti copii au tendinta de a lua comanda si chiar de a exercita o anumitã autoritate asupra lor. În general, copiii capricorn privesc toate acestea cu seriozitate, dovedind o maturitate superioarã celorlalti atunci când e vorba de respectarea unor reguli, ierarhii etc. Dacã nu se simt în largul lor (ceea ce se întâmplã des) sunt timizi si retrasi, interiorizându-se puternic si uneori periculos de mult. Ei au nevoie sã comunice cu ceilalti si sã fie întelesi, sã se bucure de multã afectiune, în caz contrar putând evolua negativ pe planul echilibrului lor sufletesc. Ordonati, constiinciosi, rareori neascultãtori – si doar atunci când sunt contrariati de ordine care par ilogice – copiii capricorn au încã de mici foarte pregnante calitãtile care îi vor ajuta sã reuseascã în viatã. Desi spiritul lor nu e foarte rational, ei îsi vor face arme redutabile din excelentul simt de organizare pe care-l posedã, din stãpânire de sine si din dorinta de autodisciplinã; nu în ultimul rând, vor fi purtati cãtre succes de tenacitatea pe care o dovedesc în orice împrejurare.

    Seful capricorn:Eficenta sa devine adesea proverbialã printre subalterni, care admirã stilul sobru, corect si dinamic în care capricornul conduce treburile unitãtii în fruntea cãreia se aflã. Cei care nu suportã programele de lucru prelungite ar fi bine sã-si caute altã slujbã. Este inutil sã-si facã iluzii cã-l pot pãcãli, cãci îl vor gãsi la serviciu deja când ei vor veni si va rãmâne ultimul la locul de muncã, precum un cãpitan la bordul corãbiei sale. El este întotdeauna drept în deciziile pe care le ia, chiar dacã mai întotdeauna poartã pe chip un aer de severitate; tonul cu care dã ordine poate fi luat ca exemplu pentru ceea ce înseamnã sã te impui fãrã urlete sau rugãminti. În displac familiarismele cu angajatii, dar asta nu înseamnã cã e o inimã de piatrã, un simplu automat ce stie doar sã dea ordine. În mod cert nu se poate spune despre capricorn cã reprezintã genul de sef cu minte sclipitoare care strãluceste binefãcãtor asupra institutiei din biroul directorial de la capãtul coridorului. Geniul sãu stã în altceva, anume în deosebitul talent de organizator pe care si-l pune aici pe deplin în valoare, în disciplina de muncã pe care o institutie ca o obligatie sine qua non pentru reusitã si în extraordinara tenacitate în a-i da de capãt unei probleme. În plus, are o pasiune greu de egalat pentru muncã, dând primul exemplu despre spiritul ce trebuie sã domneascã în întreprindere. În sfârsit, hazardul si necumpãtarea nu detin niciodatã nici un loc în schema sa de lucru, el cântãrind foarte bine argumentele pro si contra înainte de a lua o initiativã. Cu asemenea calitãti e greu sã nu ajungi în vârful ierarhiei si sã nu te mentii acolo pentru vreme îndelungatã.

    Subalternul capricorn: Se poate spune cã în orice face, subalternul capricorn se pregãteste sã devinã sef, cãci aceasta este marea lui ambitie. El e tipul care stie tot în meseria sa, e mereu primul si cel mai de nãdejde, constiincios, ordonat si exigent. Ceilalti subalterni se vor grupa instinctiv în jurul lui la treburile mai grele. Îl intereseazã tot ceea ce i-ar putea da un plus de eficientã si în ritmul de învãtare pe care si-l impune e cam dificil sã-l mai ajungã cineva pe drumul sãu spre stãpânirea absolutã a profesiei. E un eveniment rar ca el sã greseascã undeva, cãci e asemeni unui creier electronic care functioneazã fãrã eroare. Diploma si decoratiile nu-l încântã prea mult, decât dacã îi pot netezi calea spre vârful ierarhiei. Sã dai vrabia din mânã pe cioara de pe gard, iatã o stupiditate pe care nu o va admite niciodatã. El e un tip foarte terestru, care-si trage seva din pãmânt si teoriile speculative îl satisfac prea putin.

    Personalitãti din zodia capricorn: Johannes Kepler, Louis Pasteur, Isaac Newton, Benjamin Franklin, Mihai Eminescu, Henri Matisse, Marlene Dietrich, Ava Gardner, Humphrey Bogart, Jane Fonda, Kevin Costner, Elvis Presley, Adriano Celentano, Vanessa Paradis, Ioana d’Arc, Mao Tze Dun, R. Nixon, Marius Trésor.

    Cum sã începi o relatie cu un nativ din capricorn: Un capricorn nu trebuie contrazis sau contrariat, ci mai degrabã ascultat ca un profesor în tot ce spune. Se simte bine atunci când se pune bazã pe el si când i se acordã încredere. Nu e un om de societate si discutã numai lucruri serioase, cu riscul de a deveni antipatic. Complimentele ce i se adreseazã trebuie sã fie sincere, altmiteri “se prinde”. Drept cadouri preferã lucrurile de valoare, cãci are foarte mult simt practic. Asta nu înseamnã însã cã va prefera un frigider unui tablou frumos. Viata sa e simplã, fãrã complicatii inutile.

    Cum sã sfârsesti o relatie cu un nativ din capricorn: Iatã o listã cu ce suportã un capricorn: criticile, reprosurile, risipa, dezordinea, indisciplina, ironiile îndreptate împotriva sa, gelozia, încercãrile de a-l supune s.a. I se poate reprosa cã e prea lent, sau cã e prea calculat, de pildã. În general capricornul pleacã singur, adesea fãrã o vorbã si nu se mai întoarce niciodatã.

Raporturile capricornului cu alte semne:

Capricorn – Berbec: Se pot întelege pe plan profesional si erotic, nu însã si în cel sentimental. Primul e prea lent, meticulos si calculat pentru impulsivul si agresivul Berbec. Diferentele dintre ei sunt ireconciliabile.

Capricorn – Taur: Au sanse mari pentru o unire profundã, cãci ambii sunt muncitori si metodici. Legãtura cu taurul poate aduce multe împliniri de ordin profesional, sentimental si erotic în viata capricornului.

Capricorn – Gemeni: Categoric nu. Instabilitatea, superficialitatea si “zburdãlnicia” spiritualã a gemenilor pot contraria capricornul într-o asemenea mãsurã încât sã si uite sã se mai mire. Deosebirile dintre ei sunt fundamentale, amândoi pãrând a veni de pe planete diferite.

Capricorn – Rac: Legãtura lor se înfiripã uneori mai greu, dar evolueazã din ce în ce mai bine pe zi ce trece. Felul cald si întelegãtor de a fi în familie al racului va îndulci firea asprã si încrâncenatã a capricornului. Amândoi stiu sã munceascã si o fac cu convingere, pentru idealurile comune.

Capricorn – Leu: În general nu este o combinatie bunã. Leul e apãsat de firea sobrã a capricornului, de felul retras de a fi al acestuia, care nu cadreazã de loc cu dorinta sa de strãlucire si de a fi admirat. Ambii doresc sã preia conducerea, fiecare în stilul sãu. E nevoie de foarte mult tact pentru a obtine o legãturã durabilã, ceea ce nici unul dintre ei nu prea are.

Capricorn – Fecioarã: Se completeazã fericit unul pe altul, primul având simtul exactitãtii, cel de al doilea fiind mereu un perfectionist. E recomandabil sã se cãsãtoreascã, cãci totul merge bine între ei, iar fecioara inspirã o mare încredere si îi înzeceste puterile capricornului prin spiritul ei riguros. La rândul ei, aceasta se va simti protejatã si la adãpost de grijile importante ale existentei.

Capricorn – Balantã: Putin probabil sã reziste împreunã. Existã o atractie initialã, dar balanta se plictiseste repede cu rigidul capricorn si începe sã se întrebe unde sunt cochetãriile ei, iesirile sclipitoare în societate si luxul de care se înconjura. Sau viceversa.

Capricorn – Scorpion: Raporturile lor trebuie sã se bazeze pe încredere si pe stimã reciprocã, dacã vor sã dureze. În toate planurile. Ingeniozitatea si anvergura scorpionului rafineazã inteligenta capricornului si-l multumeste, aceasta dând în schimb un plus de realism si o hainã practicã pentru planurile fãurite împreunã.

Capricorn – Sãgetãtor:E un joc de noroc cu putine sanse de reusitã. Sãgetãtorul e prea extrovertit si optimist pentru taciturnul si pesimistul capricorn. Desi amândoi pretuiesc libertatea, au conceptii diferite asupra ei si se stânjenesc reciproc. Sãgetãtorul se poate arãta mai maleabil la felul de a fi rigid al capricornului, întrebarea e însã dacã (si cât) meritã relatia a fi continuatã.

Capricorn – Capricorn: E cea mai bunã uniune pe care o poat face cei doi. Se înteleg de minune, chiar si în lipsurile pe care le au si comunicarea dintre ei e liberã si spontanã. Se aseamãnã foarte mult si îsi vor conjuga cu succes energiile afective si profesionale, ajungând în scurt timp la o legãturã de invidiat.

Capricorn – Vãrsãtor: Nu se recomandã o apropiere prea mare între aceste douã semne. Imprevizibil si ager, vãrsãtorul îl va deruta pe calculatul si greoiul capricorn, care va fi vãzut la rându-i ca fiind prea limitat în realismul sãu.

Capricorn – Pesti: Totul merge bine între ei, pestii admirând siguranta, simtul practic si stabilitatea capricornului. Acesta gãseste partenerul din pesti ca fiind potrivit stilului sãu de viatã si îi apreciazã sensibilitatea si prudenta.

Acest website si-a neutralizat integral emisiile de CO2