PRIMA PAGINA Zodiac european Compatibilitati Zodiac pe decani si zile Zodiac romanesc vechi Rugaciunile zodiilor Zodiacul sefului Zodiacul gastronomic
Rac
21 iunie - 22 iulie

RACUL, CANCER - Semn de apã, cardinal (spirit întreprinzãtor), feminin (introvertit), dominat de Lunã.
Racul reprezintã organele vitale, îndeosebi cele digestive, dar si aparatul respirator (inspiratia si expiratia); el dominã deci stomacul si pieptul.
Piatra pretioasã: perla.
Zi norocoasã: vineri.
Numere norocoase: 3 si 8.
Culori: argintiu si alb.
Metal: argintul.
Locuri prielnice: cele situate lângã ape.
Verb reprezentativ: “a simti”.
Aspectul fizic: staturã mijlocie, foarte rar înaltã, figurã palidã, rotundã, trãsãturi fine, pãr castaniu, ochi uneori mici, adesea de culoare cenusiu-albastrã; aspect general agreabil, destul de fragil însã.

    Acest semn simbolizeazã perioada în care apar fructele, maturizare germenului fecundat într-un elan vital de nestãpânit. Asociem imaginea “racului”, profilul sãu existential cu tot ceea ce înseamnã vatrã, mamã, familie, popor, tarã. Metafora cea mai reprezentativã pentru el este cea a apelor adânci, denotând profunzimea (discretã) a nativilor. Sunt foarte sensibili si extrem de emotivi, sentimentali, usor impresionabili. Luna are o mare influentã asupra lor si diferitele ei faze le determinã stãri sufletesti schimbãtoare. În aspectele lor cele mai putin lãudabile pot fi irascibili, excentrici si agitati. Nu e întotdeauna foarte usor sã întelegi un “rac”, dimpotrivã. Chiar atunci când pare foarte sociabil si transparent, veti constata cã descoperirea mobilelor actiunilor sale e adesea o veritabilã problemã de enigmisticã. În variantele cele mai des întâlnite, îl veti gãsi putin rezervat si misterios, timid chiar (dar iradiind, în general, un farmec aparte, un anume magnetism dublat de cãldurã si delicatete sufleteascã). O constantã a sa este aceea de a exagera anumite laturi ale unor probleme pânã ce acestea se transformã în obstacole de netrecut - si atunci va depune mari eforturi pentru a le depãsi. Aspecte nesemnificative pentru altii în cazul lui o rezonantã deosebitã, proces ce tine de firea sa foarte impresionabilã. E lesne de dedus de aici o altã trãsãturã definitorie, anume scrupulozitatea de care dã dovadã în actiunile care-l privesc direct, excesivã uneori. Nu are obiceiul de a se încrede prea usor în altii si, desi aparenta sa linistitã vã poate însela, e bine sã fiti de la bun început constient cã el îsi cunoaste foarte bine interesul si stie foarte bine cum sã si-l urmãreascã; uneori poate fi chiar foarte egoist. Ceea cel face de temut este consecventa pe care o reliefeazã în tot ce face si care se poate lesne transforma în încãpãtânare. El va sfârsi în cele din urmã prin a-si atinge scopul si nimeni nu va putea sã spunã vreodatã cã nu e meritul lui. Idealul sãu este în general o situatie materialã solidã si va face totul ca sã o obtinã. Foarte conservator, traditionalist, tot ceea ce înseamnã întâmplare îl iritã pentru cã îi afecteazã sentimentul de stabilitate si de securitate personalã care pentru el conteazã enorm. A nu se întelege de aici cã devine obtuz în fata noului, a progresului în sensurile sale cele mai largi. Va prefera însã mereu ceea ce apartine trecutului, trãind adesea în epoci revolute, impregnate de un parfum nostalgic. Îi place sã colectioneze diferite lucruri, de preferintã antichitãti ale istoriei omenirii, ori ale celei personale. Este omul care se leagã afectiv de toate vestigiile trecutului sãu, îndeosebi de cele ale copilãriei sale si, dacã vreti sã-l enervati la culme, ironizati-l în aceastã privintã, ori aruncati-i la gunoi vreunul din pretioasele sale obiecte din vremuri defuncte. Îi place foarte mult sã aibã un cãmin bine închegat, cu o usoarã tentã patriarhalã (ori matriarhalã) si cu multi copii; un refugiu intim, sigur si cald în care sã se poatã retrage atunci când simte nevoia. Tine mult la membrii familiei si va face totul pentru a le asigura conditii de viatã dintre cele mai bune. Pe oriunde trece un “rac” (fie chiar si printr-un hotel), dupã un oarecare interval de timp acel loc/camerã va dobândi un aspect familiar, intim, cald. Îl poti recunoaste oriunde dupã acest talent al sãu, privind doar spatiul închis în care s-a aranjat si dacã e adevãrat cã o camerã locuitã poate spune o adevãratã poveste despre un om, atunci cu sigurantã cã acesta este cazul lui, iar povestea va fi probabil frumoasã. Se cufundã adesea în profunde reverii si viseazã cu ochii deschisi la lucruri trecute ori viitoare; aceastã trãsãturã e uneori asociatã cu tendinta de a se retrage din lume, într-un fel de pustnicie având uneori unele valente mistice (a se vedea în acest sens cazul unui celebru “rac” - Constantin Noica si “scoala de la Pãltinis”). Are un gust foarte dezvoltat pentru cãlãtorii, cãci este o fire curioasã care simte în permanentã nevoia de a vedea si de a se instrui si este impulsionat de dorinta de schimbare ce-i contrabalanseazã latura conservatoare. Este superstios, generos, altruist; este un foarte bun sfãtuitor, sugestiile oferite fiind fondate pe prudentã si pe un ascutit sint de observatie. Este, de asemenea, un excelent consolator si îngrijitor în situatii mai dureroase, din punct de vedere fizic si sentimental. Bun povestitor, posedã o memorie de exeptie, are multã intuitie, romantism si imaginatie. Existã câteva lucruri pe care nu le suportã si pe care cei care vor sã se afle în bune relatii cu el nu trebuie sã le facã niciodatã: critica de orice fel - pe care o resimte foarte profund si jignitor, presiuni sentimentale sau de altã naturã, contrarieri si - atentie! - e foarte susceptibil în ceea ce priveste eventuale afirmatii deplasate despre mama sa.

    Profesii: Acestea corespund, în mod firesc, înclinatiilor sale naturale. Gustul pentru cãlãtorii îl poate determina sã devinã marinar ori pescar, de pildã (aici se asociazã si atractia pe care o are cãtre apã - ca semn de apã - si care îl poate îndruma de asemenea spre sporturi specifice - ca natatia - ori spre comertul cu bãuturi). Paseismul sãu îl împinge cãtre istorie, arheologie, numismaticã (spirit colectionar), filatelie, de asemenea. Aspirând în toate activitãtile sale sã fie precis si riguros, profesiile care cer aceastã calitate îi sunt foarte accesibile - mecanica, de exemplu. Foarte bun pedagog, datoritã plãcerii de a lucra si a se întelege cu copiii. Înclinatiile artistice dezvoltate îl pot orienta cãtre literaturã, muzicã, arhitecturã, cinematografie etc. Mari disponibilitãti pentru stiintã.

    Boli: Desi unii nativi au tendinte spre ipohondrie, suportã în general cu mult curaj durerea fizicã. Afectiunile cele mai frecvente limfatic si aparatul digestiv. Având un fond emotiv foarte puternic, se pot usor îmbolnãvi de ulcer, pe bazã nervoasã. Posibile tulburãri nervoase, în aceeasi ordine de idei.

    Bãrbatul rac: Adesea frumos, peste talia medie, are un ten deschis, usor palid. Este pasionat, tandru si are mult de dat membrilor familiei, asteptând în schimb aceleasi sentimente din partea lor. El întelege acest tip de raporturi doar pe bazã de reciprocitate. Sotia sa trebuie sã fie foarte atasatã de casã (asa cum este si el) si descurcãreatã în treburile gospodãresti, fãrã a-l frustra însã de rolul conducãtor pe care întelege sã si-l asume între ai sãi. Poate afisa pe moment un calm de neclintit, aceasta nefiind însã adevãrata sa structurã; e foarte probabil cã va deveni irascibil în situatii de crizã. Este foarte tenace si îsi urmãreste scopurile cu îndârjire. Trece prin numeroase stãri sufletesti succesive, adesea contradictorii (determinate de fazele lunii): poate fi când rece si rational, când tandru si sentimental. Este un tatã foarte bun si se va mândri mereu cu copiii sãi, cãrora le este educator si prieten.

    Femeia rac: Are un fizic plãcut, în ansamblu, un corp armonios, bine proportionat, cu o anume gratie degajându-se din miscãri. Este, poate, cea mai femininã nativã din tot zodiacul, în sensul clasic al cuvântului. E tandrã, fidelã, uneori capricioasã, sensibilã. Stie sã se îmbrace cu gust (desi, poate, nu întotdeauna dupã ultimele linii ale modei) si apare la fel de bine într-o tinutã de searã, ca si într-una de zi - sport de exemplu. Este blândã, întelegãtoare, putin tristã si cu un simt matern foarte dezvoltat; copiii sãi îsi vor aminti întotdeauna cu nostalgie de cãminul pãrintesc si de aceastã mamã duioasã care uneori îi rãsfatã poate cam mult. Este greu de înteles la un prim contact si dureazã destul de mult pânã sã-i puteti inspira o deplinã încredere. Dar atunci, odatã trecute toate obstacolele spre inima ei, se va descoperi ca o femeie cu o mare cãldurã sufleteascã si care îsi pune cu pasiune toate calitãtile în slujba persoanei iubite. Nu se lasã niciodatã antrenatã în bârfe, având cu toate acestea un dar înnãscut de povestitoare si captivându-si auditoriul. Este foarte romanticã si îi sunt indispensabile toate accesorile corespunzãtoare acestei înclinatii în orice împrejurare sentimentalã. Are un minunat talent de a se devota la cãpãtâiul unei persoane bolnave si poate cã cincizeci la sutã din succesul vindecãrii i se datoreazã ei. În sfârsit, un alt lucru foarte important constã în marea sa aptitudine (ce derivã din felul propriu de a fi) de a face foarte plãcutã si armonioasã o convietuire în doi, pentru cine poate gusta genul acesta clasic de legãturã prin cãsãtorie.

    Copiii rac: Foarte emotivi si interiorizati, nu rãmân niciodatã insensibili la dovezile de afectiune ce li se aratã. Cum suportã foarte greu criticile, este preferabil ca în îndrumarea lor sã se foloseascã drept criteriu pedagogic mai degrabã o vorbã bunã ori o glumã, decât metode represive. Le place natura, flora si fauna si se simt foarte legati de ele. Preferã jocurile linistite, pasnice nu le place sub nici o formã violenta. Foarte constiinciosi, înclinati spre studiu (a li se cultiva pasiunile artistice si cea pentru istorie), ei sunt, în grupul lor de prieteni, retrasi si timizi si trebuie impulsionati în permanentã spre activitate. Au dispozitii schimbãtoare, ca orice rac, si tot în aceastã ordine de idei se retrag în cochilia lor atunci când ceva nu e în ordine în mediul exterior. Veseli, posedã un deosebit dar de imitatori si pot fi foarte amuzanti atunci când reproduc anumite situatii ori imagini ale unor persoane. Îsi iubesc foarte mult pãrintii si nu resping niciodatã sugestiile care au la bazã acest sentiment; nu sunt deci niste copii dificil de crescut. Cu toate acestea e foarte posibil ca în adolescentã sã treacã prin unele stãri de rebeliune fatã de anumite autoritãti. Le place sã economiseascã si aceastã trãsãturã (ce nu-i împiedicã sã fie generosi) se manifestã cu pregnantã încã din aceastã perioadã, urmând sã rãmânã o constantã a întregii lor vieti. Toti racii rãmân definitiv si puternic marcati de copilãrie si au multe amintiri exacte si nostalgice legate de ea.

    Seful rac: Se manifestã ca un individ precis, riguros, iar ordinea instituitã de el în întreprinderea pe care o conduce e de regulã foarte strictã. Constiincios, munceste mult si pretinde de la ceilalti acelasi lucru. Obiectivele sale în acest domeniu constau în trei lucruri: bani, bani si iar bani. O situatie financiarã sãnãtoasã este o obsesie care-l urmãreste mereu si care provine din nevoia sa de stabilitate, soliditate si securitate personalã, extinsã asupra specificului functiei pe care o ocupã. “Se cuvine sã rãspunzi la bine prin bine, dar la rãu prin dreptate”, spune Confucius si nu e nimeni care sã înteleagã mai just si sã aplice mai consecvent aceastã maximã, în ceea ce priveste subalternii sãi (în acest caz). Totul e bine calculat, contabilizat, în mintea sa si ajutat de o memorie prodigioasã, asteaptã clipa în care vã va demonstra fãrã putintã de tãgadã de ce nu meritati un post, o mãrire de salariu, ori un concediu, sau când, dimpotrivã, vã veti trezi avansat ori recompensat cu o primã pentru vreun serviciu suplimentar anterior pe care fiti sigur cã nu l-a uitat. Printre sefii rac sunt si multe femei, cãrora, desi au definitorii trãsãturi casnice, le repugnã sã trãiascã într-o totalã dependentã de treburile gospodãresti.

    Subalternul rac: Racul nu este un om fãcut sã fie condus, ci el are întotdeauna impulsuri naturale spre a conduce. Din aceastã cauzã nu va fi niciodatã un subaltern prea comod. Este un muncitor tenace si constiincios si s-ar putea chiar ca uneori sã devinã supãrãtor prin exes de zel pentru sefii care nu au calitãtile sale si nu se ridicã la acelasi nivel - cu alte cuvinte sã fie “mai catolic decât Papa”. Scopul numãrul unu al acestei munci îndârjite îi reprezintã asigurare sa materialã precum si familiei sale, lucru extrem de important pentru el. Toate actiunile sale converg cãtre acest punct terminus. Posedã, ca orice rac, un simt al umorului sãnãtos, cald, plãcut si îsi încântã colegii prin aceastã laturã a sa deschisã spre social. Cu toate acestea nu îi place, de regulã, sã se facã glume pe seama sa, cãci are si un ascutit simt la ridicolului.

    Personalitãti din zodia racului: W.G. Leibniz, Jean-Jacques Rousseau, Marcel Proust, Ernest Hemingway, Franz Kafka, Vasile Alecsandri, N. Bãlcescu, Fr. Schubert, Rembrandt, Vittorio de Sica, Gina Lollobrigida, Harrison Ford, Sylvester Stallone, Louis Armstrong, George Harrison, Di Stefano, Mario Kampes, Michel Platini.

    Cum sã începi o relatie cu un nativ din rac: Atmosfera e recomandabilã sã fie romanticã - de pildã o masã, la lumina lumânãrilor, pe muzicã de Chopin, cu o mâncare aleasã si un vin bun. Faceti-l sã râdã, nu vã avântati în discutii prea speculative si învãtati sã-l ascultati în tot cea ce vã povesteste - mai ales cã povesteste frumos. Remarcati-i un obiect deosebit de vestimentatie si faceti-i complimente. Discutati pe teme de artã, cereti-i sfaturi (se va simti în elementul sãu) si nu uitati cã-i plac copiii. Nu-l criticati si nu faceti nimic din ceea ce stiti cã ar contraveni înclinatiilor sale. Un loc bun în care poate fi abordat este pe malul unei ape, de preferat în noptile cu lunã, cãci în aceastã ambiantã va scãpa mult mai usor de complexele sale. Îi puteti proba minunata sa capacitate de devotiune în caz cã nu vã simtiti prea bine si fiti sigur cã timpul pe care vi  l-a dedicat va atârna greu în balanta sentimentelor sale.

    Raporturile racului cu alte semne:

Rac - Berbec:Sunt temperamente diferite si în general nu se înteleg. Berbecul e prea agresiv pentru sensibilul rac si nu va avea vreme si nici nu va sti cum sã-i menajeze acestuia susceptibilitatea. Nu se recomandã unirea lor.

Rac - Taur:Legãturã bunã care poate evolua în timp. Amândoi sunt iubitori ai mediului familial si ai confortului oferit de acesta, sunt afectuosi si se înteleg bine pe plan emotional. Un singur lucru trebuie avut în vedere si anume ca taurul sã menajeze susceptibilitatea racului.

Rac - Gemeni: Existã premise pentru o întelegere satisfãcãtoare, dar ele sunt destul de incerte. Primul semn e totusi prea casnic, stabil, posesiv si consecvent pentru cel de al doilea, chiar dacã îi apreciazã acestuia farmecul si umorul. Gemenii sunt de asemenea prea agitati, superficiali si putin mincinosi pentru gravul, seriosul rac.

Rac - Rac: Îsi înteleg bine particularitãtile unul celuilalt si pot fi solidari pe aceastã bazã. Pe de altã parte încãpãtânarea lor definitorie se poate valoriza aici pozitiv. S-ar putea totusi incomoda reciproc atunci când ar fi nevoiti sã-si suporte stãrile de deprimare si când s-ar autoizola fiecare în cochilia lui.

Rac - Leu:Existã 50% sanse ca relatia sã triumfe ori sã esueze. Pe de o parte, primul poate fi prea morocãnos pentru cel de al doilea, iar acesta prea agresiv si arogant pentru primul; pe de altã parte însã, leul îi poate da racului energia si sentimentul tonic de încredere în fortele proprii, iar racul poate aduce stabilitatea fundamentelor cãsniciei (ori legãturii neoficiale).

Rac - Fecioarã: Se înteleg în ceea ce priveste munca si spiritul de economie; la un moment dat însã fecioara poate jigni grav racul prin criticile sale inepuizabile si pot interveni grave disonante în relatia dintre ei.

Rac - Balantã: Probabilitate mare de nereusitã în unirea lor. Desi racul apreciazã strãlucirea balantei, iar aceasta forta consolidatoare a primului, între ei pot apãrea divergente grave si lacune în comunicare datorate diferentelor de temperament.

Rac - Scorpion: Relatie si cãsnicie ideale. Spiritul posesiv, dominator si pasionat a scorpionului va conveni de minune sensibilului rac care va fi astfel tonificat. Desi sunt cele mai neîncrezãtoare semne ale zodiacului, vor învãta în timp sã se bazeze unul pe celãlalt, iar armonia dintre ele va evolua spre cote deosebit de înalte.

Rac - Sãgetãtor:Racul e iritat de nestatornicia si inexactitatea sãgetãtorului care, în plus, îl poate rãni în modul cel mai inocent pe acesta. Dacã nu se menajeazã reciproc, nu e nici o sperantã de întelegere, iar dacã o fac totusi, sansele rãmân în continuare destul de mici.

Rac - Capricorn: Nu e prea sigur cã relatia va dura, desi la prima vedere au multe în comun (tenacitate, cultivarea mediului familial, munca îndârjitã etc). Pot cãdea de acord în ceea ce priveste familia si în domeniul sentimental, lucrurile complicându-se însã, capricornul fiind putin prea rece si nereceptiv la punctele de vedere ale racului. Divergente serioase.

Rac - Vãrsãtor: Pot întretine raporturile de prietenie - însã nimic mai mult. Racul poate jigni pe vãrsãtorul dornic de libertate si-l poate sufoca prin spiritul sãu posesiv, iar acesta, un singuratic prin excelentã, îl poate rãni involuntar pe sensibilul rac. E total nerecomandabilã unirea lor.

Rac - Pesti: Relatie în ansamblu bunã. Pestii sunt cel putin tot atât de sensibili ca si racul, se lasã dominati în chip firesc si gentil de el si e greu de presupus cã l-ar putea jigni cu ceva. Neîntelegeri trecãtoare cu privire la nepriceperea pestilor în administrarea banilor si alegerea anturajului.

Acest website si-a neutralizat integral emisiile de CO2