_______________

Analiza si explicarea unor termeni folositi în Biblie

Preacurvia (gr. moicheia)

Curvia (gr. porneia)

Necurãtia (gr.akatharsia)

Desfrânarea (gr. aselgeia)

Închinarea la idoli (gr. eidololatreia)

Vrãjitoria (gr. pharmakeia)

Vrajba (gr. echthra)

Cearta (gr. eris)

Zavistia (gr. zelos)
Mânia (gr. thumos)

Neîntelegerea (gr. eritheia)

Dezbinãrile (gr. dichostasia)

Certurile de partidã(gr. hairesis)

Pizmele (gr. phthonos)

Uciderile (gr. phonos)

Betiile (gr. methe)

Îmbuibãrile (gr. komos)

Rãbdarea (gr. hupomone)